Startsida

Målningar

Utställningar

CV

Kontakt

Länkar

Christer Olofsson
CV

 

Jag är född 1943 och uppvuxen i Blekinge.
Sedan 1975 bor jag i Åhus. Jag är gift och
vi har fyra döttrar.
 
Mellan 1966 och 1971 läste jag vid Universitetet
i Lund. 1971 tog jag jur.kand. examen och
samma år fil.kand.examen ( konsthistoria, psykologi mm).
Därefter har jag arbetat i domstol. Under 2005
gick jag ned i arbetstid till att jobba 50 procent - varannan månad - i mitt arbete som domare. Den 1 september 2007 slutade jag helt för att istället ägna mig åt måleriet.
 
Jag har gått ett antal konstkurser samt deltagit i
Kristianstad konstskolas 2-åriga utbildning och även
Gerlesborgsskolans utbildning i landskapsmålning.